Hiện maigroup.eu và The Yen Natural đang phân phối nhiều sản phẩm hữu cơ của các hãng ở châu Âu và chúng tôi mong muốn được hợp tác với các đại lý để phân phối các sản phẩm này